PRIJAVA POLjSKE ZASTAVE ZA BRODOVE - samo 395 €

Hoza 86, kancelarija 410, 00-682 Varšava
Pon-ned: 08.00 - 18.00

REGISTRUJTE ČAMAC POD POLjSKOM ZASTAVOM

Odaberi vrstu registracije

REGISTRUJTE ČAMAC POD POLjSKOM ZASTAVOM

Odaberi vrstu registracije

Da li želite da se registrujete za privatnu, neobjašnjenu ili komercijalnu upotrebu?
IZABERI VELIČINU/DUŽINU BRODA
Da li želite da se registrujete pod svojim privatnim imenom sa pasošem? Ili želite da osnujete kompaniju?

Dodatne usluge koje možemo ponuditi:

Radio licenca - MMSI
Ako je vlasnik čamca privatno lice
Ako je vlasnik čamca privredno društvo
Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net':  395 EUR

Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net'


Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net'