PRIJAVA POLjSKE ZASTAVE ZA BRODOVE - samo 395 €

Hoza 86, kancelarija 410, 00-682 Varšava
Pon-ned: 08.00 - 18.00

REGISTRUJTE ČAMAC POD POLjSKOM ZASTAVOM

Odaberi vrstu registracije

REGISTRUJTE ČAMAC POD POLjSKOM ZASTAVOM

Odaberi vrstu registracije

Da li želite da se registrujete za privatnu, neobjašnjenu ili komercijalnu upotrebu?
Usluge dostave
IZABERI VELIČINU/DUŽINU BRODA
Da li želite da se registrujete pod svojim privatnim imenom sa pasošem? Ili želite da osnujete kompaniju?

Dodatne usluge koje možemo ponuditi:

Radio licenca - MMSI
Ako je vlasnik čamca privatno lice
Ako je vlasnik čamca privredno društvo
Ektra Services
Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net':  395 EUR

Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net'


Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net'