REGJISTRIMI I FLAMURIT POLIK P FORR Varka - vetëm 395 €

Hoża 86 zyra 410, 00-682 Varshavë
Mon-Diell: 08.00 - 18.00

Regjistrohu Varkën TUAJ ND FUQI POLISHTE

Zgjidhni llojin e regjistrimit

Plotësoni kërkesën tuaj për Regjistrimin e Flamurit në Delaware (USA) në 3 minuta.

Zgjidhni llojin e regjistrimit

Dëshironi të regjistroheni për përdorim privat, bareboat ose komercial?
Shërbimet e dorëzimit
SIZE E SHENJS S BO VETS / LENGTH
A doni të regjistroheni në emrin tuaj privat me pasaportën tuaj? Apo doni të krijoni një kompani?

Shërbime opcionale që mund të ofrojmë:

Licenca e radios - PIK
Nëse pronari i varkës është një person privat
Nëse pronari i varkës është një kompani
Shërbime shtesë
Total:  395 EUR

Informacione për kontaktin


NEXT